ความเป็นมาของ IOR

 • 2510

  เริ่มกิจการด้วยส่งออกกุ้งแช่แข็งไปยังประเทศญี่ปุ่นที่ตลาดปลาท้องถิ่น

 • 2520

  จดทะเบียนเป็นชื่อ Far East Cold Storage Co.Ltd (ฟาร์ อีสต์ โคล์ด สตอร์เรจ จำกัด)

 • 2530

  สร้างโรงงานแห่งที่สองโดยนำเทคโนโลยีแช่แข็ง ที่ล้ำหน้าเข้ามาประกอบและเริ่มผลิต กุ้ง และอาหารทะเล

 • 2531

  สร้างโรงงานแห่งที่สาม เพื่อผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาดที่มากขึ้น

 • 2535

  รีแบรนด์บริษัทและเปลี่ยนชื่อเป็น อินเตอร์ โอเชียนิค รีซอร์สเซส จำกัด

 • 2538

  เพิ่มมูลค่าจากกุ้งไปสู่สินค้าอื่นๆ และเลือกใช้เพิ่ม เครื่องจักรสำหรับการผลิตให้ครบครันยิ่งขึ้น

 • 2540

  จัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาเพื่อเริ่มต้นการเข้าสู่ตลาดร้านอาหารที่มีแฟรนไชส์ และช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ

 • 2557

  ขยายตัวเต็มรูปแบบสู่การผลิตอาหารพร้อมทาน อาหารสำเร็จรูป และเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารอื่นๆ